Slovar pojmov

Razlaga pojmov in konceptov s področja strukturiranja vode, programiranja stekla in postopka TPS.

Allium test

Biološki test za ugotavljanje odzivnosti organizmov na določene snovi. Kot testni organizem se uporabljajo čebulice, ker je njihovo odzivanje na snovi iz okolja natančno predvidljivo.  Z njim ugotavljamo splošno strupenost določenih snovi za celice (citotoksičnost) in vpliv snovi na genetske poškodbe organizmov (genotoksičnost).

Za testiranje genotoksičnosti se uporablja Allium metafazni test, ki pokaže različne poškodbe kromosomov kot posledice stika organizma z določeno nevarno snovjo v vodi. Test je kratkotrajen in pokaže usklajen in celokupen učinek onesnaženja ter medsebojno delovanje med testno rastlino (Allium cepa L.) in potencialnimi genotoksiki, nato pa se rezultati še statistično ovrednotijo. Test razkriva celosten vpliv na rast in razvoj živih celic ali organizmov ter zaznava prisotnost škodljivih snovi v koncentracijah, ki so bistveno nižje od mejnih sposobnosti nebioloških analitskih metod.

Od približno 700 prepoznavnih toksičnih in genotoksičnih snovi, ki se lahko znajdejo v pitni vodi, jih z običajnimi fizikalno-kemijskimi analizami nadzorujemo le slabih 10% (vir: EU Chemical Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

Koherenca

Notranja usklajenost delov v določeni celoti. Npr. svetloba laserja je koherentna, ker stimulirani atomi ali molekule v laserju v skoraj enakih fazah oddajajo svetlobo (fotone), zato dobimo z laserjem tako intenzivno in usmerjeno svetlobo.

Kozmogram

Drugo ime za kozmogram je mandala in odraža arhetip (izvorno obliko ali simbol) vode v svojem nevtralnem stanju. Izhaja iz starodavne tradicije tako imenovane svete geometrije, ki se uporablja za načrtovanje in opremljanje posvečenih objektov v egipčanski, grški ali romanski arhitekturi in je izdelan ekskluzivno za Flaško ter njen informacijski zapis.

Molekulska informacija

Specifičen energijski in vibracijski vpliv molekul določene snovi (lahko tudi posameznih atomov oz. ionov) na okolje. Molekule s svojimi energijskimi nivoji ter njihovim osciliranjem vplivajo na kvantna polja v svoji okolici. Če molekulsko informacijo okrepimo in prenesemo, se lahko vtisne v koherentno domeno molekul neke druge snovi in jo temu primerno spremeni. Poljudno rečemo, da smo to drugo snov informirali ali programirali. Nihanje, značilno za izvorno snov (njene molekule) traja v takih koherentnih domenah druge snovi lahko še dolgo časa in se ob zaužitju s strani človeka ali živali lahko absorbira v organizmu ter prenese na njegove koherentne domene.

Orgonski top (orgone radiator)

Naprava, ki deluje s pomočjo koncentracije orgonske energije. Avtor izvirne naprave je dr. Wilchelm Reich in na podlagi njegovih načrtov nekaj podjetij iz Nemčije (npr. Bioaktiv) izdeluje različne sodobne izvedbe orgonskih topov. Prvenstveno se naprava uporablja za alternativno zdravljenje, pri Flaški pa jo uporabljamo kot del postopka TPS.

Vibracijska struktura vode

Predstavlja strukturo molekulskih oscilacij v vodi. Molekule, ki so del koherentnih domen, oscilirajo v fazi (glede na predhodni vpliv določenega elektromagnetnega polja), medtem ko molekule, ki niso v domenah, oscilirajo prosto in neusklajeno.

Slikanje vodnih kristalov

Metodo izvaja Office Masaru Emoto, LLC: Medtem ko ima snežni kristal čudovito simetrično, šesterokotno obliko, imajo številni opazovani vodni kristali deformirano obliko. Vzorec deformacije oblike se precej spreminja glede na posamezne vzorce vode. Voda iz vodovoda, ki je šla skozi postopek kloriranja, bo z veliko verjetnostjo tvorila več deformiranih kristalov in manj šesterokotnih kot naravna, izvirska voda. To lahko delno pojasnimo z vplivom ostankov klora. Nekateri raziskovalci poudarjajo, da obstaja korelacija med formiranjem vodnih kristalov in stopnjo onesnaženosti vode. V nedavnih raziskavah se je pokazalo, da lahko informacije oz. energija glasbe, zvoka ali besede prav tako vplivajo na formiranje kristalov. Zato obstaja precej indicev, da formiranje vodnih kristalov ne odraža samo fizičnega pač pa tudi informacijski oz. energijski aspekt vode.

Biopolje

Sodoben koncept v bioelektromagnetiki, ki označuje kompleks medsebojno sodelujočih električnih in elektromagnetnih polj v živem organizmu. Biopolje omogoča hipne, daljnosežne medsebojne vplive posameznih delov organizma.

Evapo image

Inštitut za statiko in dinamiko aeronavtskih in astronavtskih konstrukcij na Univerzi v Stuttgartu že od leta 1999 s pomočjo tega postopka preiskuje fizikalne in biofizikalne vplive na vodo.  S tem postopkom lahko preiskujemo vplive različnih postopkov obdelav, delovanja različnih organizmov, snovi in fizikalnih polj na strukturo vode. »Evapo image« je naziv za metodo, kjer po enakomerni izsušitvi kapljic z mikroskopijo analiziramo vzorce, ki jih tvori suha snov. Opazovanje pod mikroskopom poteka pri relativno malih povečavah na temnem polju ob uporabi odklonjene svetlobe. To metodo v zadnjih letih uporabljata tudi EIWD in Inštitut Bion.

GDV kamera ter parametri meritev

Sistem za slikanje in analizo koronske razelektritve okrog objektov. Deluje na osnovi Kirlianove kamere. Na plošči, ki je pod visoko napetostjo, pride ob stiku objekta (to je lahko prst, list, kovinski vodnik idr.) do razelektritve, ki je vidna kot korona, torej venec z različno oblikovanimi žarki. Skupina dr. Korotkova, ki je razvila sistem GDV, je  izdelala tudi program, ki opiše obliko razelektritve s pomočjo statističnih parametrov in na podlagi obsežne podatkovne baze interpretira posamezno obliko. Ti parametri so ploščina razelektritve, intenziteta svetlosti, entropija svetlostnih nivojev in drugi. Sistem se pogosto uporablja kot metoda za alternativno diagnostiko človeškega organizma.

Koherentne domene vodnih molekul

Pojav, ki ga opisuje teorija in potrjujejo eksperimenti s področja kvantne elektrodinamike. Skupina vodnih molekul pri kritični gostoti preide v koherentno osnovno stanje, ko molekule oscilirajo (vibrirajo) v fazi z določenim elektromagnetnim poljem. Takšni skupini molekul rečemo koherentna domena. Tekoča voda je pri vsaki temperaturi sestavljena iz določenega deleža koherentne faze molekul v takem osnovnem stanju in deleža iz normalne faze, kjer gibanje molekul določajo termalna vzburjenja (ekscitacije) oziroma sledijo t.im. Brownovemu gibanju.

Kvantna elektrodinamika

Teorija kvantnega polja, ki obravnava elektrodinamiko (z drugo besedo elektromagnetizem). Opisuje odnos med fotoni ter materijo in je prva teorija, ki ustrezno povezuje kvantno mehaniko in posebno relativnost.

Kvantno polje

Kvantno-mehanski model določenega fizikalnega polja.

Orgon ali orgonska energija

Izraz za življenjsko energijo, ki jo je na ta način okoli leta 1930 poimenoval dr. Wilhelm Reich. Na zahodu je pred njim izraz odlična sila sredi 19. stoletja uporabil baron Carl von Reichenbach. V vzhodnih kulturah se za enako vrsto energije uporabljajo izrazi kot so chi, ki, mana, prana. To vrsto energije klasična zahodna znanost ne priznava. Wilchelm Reich je tekom življenja sestavil različne naprave za koncentracijo te energije, najbolj znana sta orgonski akumulator in orgonski top.

Vibracijski vpliv na vodo

Prenos molekulske informacije iz določene snovi v vodo. Koherentne domene v vodi s to informacijo lahko nihajo še dolgo časa in tako vplivajo na svojo okolico (v obliki urejenih energijskih vibracij, glej tudi razlago molekulske informacije).

Pozdravljeni!

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy. Več informacij

×
Cookie policy for website Flaška

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.