03.02.2017

Elektronsko poslovanje Flaška d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje Flaška d.o.o.

Kratica operacije: E-poslovanje Flaška d.o.o.

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Elektronska izmenjava med partnerji

V okviru prvega ukrepa načrtujemo vzpostavitev B2B portala za komunikacijo z našimi mednarodnimi partnerji – distributerji, veletrgovci in trgovci, njegovo integracijo z našim programom za poslovodenje Vasco ter izobraževanje naših zaposlenih za optimalno uporabo le-tega. B2B sistem bo omogočal sistematizirano in elektronsko oddajanje naročil in njihov neposreden prenos v sistem, s čimer se bo zmanjšala možnost človeške napake, časovna zamuda, popravljanje napak, dodatna komunikacija, itd. Posledično bo ukrep znatno prispeval k večji organizacijski in stroškovni učinkovitosti našega podjetja ter ekonomski uspešnosti. Omogočal bo tudi lažje vodenje in načrtovanje zaloge ter razvoj novih izdelkov in storitev.

Spletne strani za tuje trge:

V okviru tretjega ukrepa načrtujemo vzpostavitev nove spletne strani – v prvi fazi v najmanj dveh tujih jezikih. Načrtovane aktivnosti so strokovno oblikovanje in programiranje nove spletne strani, priprava in prevod besedil ter izdelava potrebnih fotografij. Nova spletna stran nam bo pomagala na mednarodni ravni predstaviti naše izdelke, storitve, strokovno znanje in blagovno znamko. Tako bomo neposredno in posredno prispevali k povečanju prodaje in dvigu zaznane vrednosti blagovne znamke.

Spletna trgovina:

S četrtim ukrepom bomo pridobili spletno trgovino v najmanj dveh tujih jezikih, ki bo optimizirana in prilagojena za prodajo naših izdelkov na mednarodnem tržišču. Trgovina bo omogočala optimalno predstavitev izdelkov, nakupni proces in plačevanje s pomočjo vseh pomembnejših in mednarodno uporabljenih načinov plačila (predračun, kreditne kartice, paypal). Bistvene aktivnosti bodo priprava, prevodi in digitalizacija vsebin ter programiranje optimalnih rešitev za prodajo naših izdelkov. Nato sledi vzpostavitev trgovine in usposabljanje zaposlenih.  

Produktno-prodajni video:

V okviru petega ukrepa bomo izdelali scenarij, oblikovali vsebine in jih prevedli v angleški jezik. V zadnji fazi bomo posneli in v postprodukciji uredili film, ki nam bo pomagal predstaviti naše izdelke, blagovno znamko in podjetje. Uporabljali ga bomo na spletu, v mailingih končnim kupcem in partnerjem, na sejemskih nastopih in predstavitvah v živo. Ukrep bo neposredno in posredno prispeval k povečani prodaji in dvigu prepoznavnosti naše blagovne znamke.

Krepitev kompetenc-usposabljanja:

V okviru šestega ukrepa bomo izvedli izobraževanja in delavnice, ki bodo zaposlene usposobile za upravljanje in optimalno rabo orodij pridobljenih v prej naštetih aktivnostih. Izobraževanja in usposabljanja bodo osredotočena tako na konkretne napotke za rabo, urejanje in prilagajanje teh orodij, kot tudi na splošna izobraževanja s področja mednarodne spletne prodaje, marketinga in digitalne komunikacije. Rezultati tega ukrepa bodo zelo pomembni za uresničevanje ciljev ostalih ukrepov, saj sama orodja brez ustrezne usposobljenosti kadra niso dovolj. Zato bodo aktivnosti 6. ukrepa odločilne za končni uspeh operacije. 

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Rezultati operacije:

Operacija nam bo na več načinov pomagala pri nadaljnjem prodoru na nova tuja tržišča in pri izboljšanju učinkovitosti poslovanja na že obstoječih.

B2B platforma nam bo omogočila boljšo komunikacijo in enostavnejše prejemanje naročil s strani mednarodnih distributerjev, veletrgovcev in trgovcev. Poleg tega bo B2B sistem integriran z našim poslovodskim sistemom Vasco. Sistematizirano in digitalizirano oddajanje naročil, ter avtomatski prenos v Vasco bodo prispevali k zmanjšanju števila napak, pospešitvi celotnega procesa in zmanjšanju stroškov poslovanja – nasploh lahko rečemo, da bo mednarodno naročanje in poslovanje precej bolj učinkovito.

Nova spletna stran nam bo pomagala predstaviti svoje izdelke in storitve končnim kupcem ter ostalim zainteresiranim na tržiščih, ki jih obvladujemo neposredno (Slovenija, Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Madžarska, področje bivše Jugoslavije…), obenem pa bo kot prodajno in marketinško orodje na voljo našim distributerjem v drugih državah (Italija, Španija, Francija, Švica, Nizozemska, Portugalska, ZDA, Bolgarija…). Nova spletna stran bo prispevala k višji zaznani vrednosti blagovne znamke in neposredno ter posredno prispevala k višji prodaji naših izdelkov v tujini.

Prenovljena spletna trgovina bo z uporabo sodobnih tehnologij, prilagojenih trenutnim tehnološkim, marketinškim in prodajnim trendom, neposredno vplivala na povečanje prodaje v tujini.

Video vsebine so se izkazale kot odlično predstavitveno orodje. Z video vsebinami ustvarjenimi v okviru operacije bomo na mednarodnem tržišču predstavili naše izdelke, podjetje in blagovno znamko nasploh, kar bo pripomoglo k boljši prodaji in poslovni uspešnosti.

Aktivnosti v okviru šestega ukrepa bodo pomagale povezati zgoraj naštete aktivnosti v učinkovito celoto in nas usposobile za maksimalen izkoristek njihovih funkcionalnosti.

Sorodni članki

Pozdravljeni!

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy. Več informacij

×
Cookie policy for website Flaška

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

  1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
  2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
  3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.